loosbroek


De plaatsnaam Loosbroek wordt voor het eerst genoemd in het jaar 1325, in een schenkingsakte van de Graaf van Megen en de Heer van Heeswijk aan de Abdij van Berne in Heeswijk. De helft van het gebied Loosbroek werd door hen geschonken aan de abdij, om dit gebied verder te ontginnen. De andere helft bleef in bezit van 'de kerkgemeente' Dinther. De gebiedsnaam Loosbroek is ouder en al in gebruik omstreeks het jaar 1200. De naam verwijst naar de natte grond (broek-land) waar in de bossen (Loo) varkens werden gehouden.

De familienaam Van Loosbroek is ruim 400 jaar geleden voor het eerst vastgelegd, bij de doop van Jan Gijben van Loosbroek op 30 december 1608 in de abdij van Heeswijk. De vader Gisbert was soldaat op het kasteel van Heeswijk. Jan Gijben vertrok omstreeks 1640 uit Loosbroek naar de Kleine Koolwijk, een groepje boerderijen vlak buiten het dorp Berghem bij Oss. De Kleine Koolwijk hoorde bij het gehucht De Koolwijk in de gemeente Herpen, in het toenmalige Land van Ravenstein. De nazaten van Jan Gijben zijn vooral terechtgekomen in Rotterdam/Schiedam, De Peel en ook in Belgie. Roel geboren in 2006 is de stamhouder van de tak
Herpen.

Omstreeks 1710 vertrok Willem Peeters van Loosbroek uit Heeswijk naar De Kleine Koolwijk en werd de buurman van Willem Jan Gijben, de zoon van Jan Gijben. Willem Peeters was meer gericht op Berghem. Zijn nazaten vertrokken later rond 1900 naar Oijen en naar Nijmegen. Een tweede tak bleef lang in Berghem wonen, de laatst nazaat van die tak woonde kinderloos tot zijn overlijden 2005 in Wijk aan Zee. Peter geboren in 1996 is stamhouder van de tak
Berghem.

In Dinther hebben ook generaties lang mensen gewoond met de familienaam Van Loosbroek. Omstreeks 1670 vertrok Nol als soldaat in Pruisische dienst, om in 1695 te trouwen in Nienborg in Münsterland, vlak over de grens bij Enschede. Hieruit is in Nederland de familienaam Lössbroek ontstaan en in Duitsland de naam Lösbrock. Omstreeks 1760 vertrok Jan van Loosbroek uit Dinther naar Rotterdam, met als bekendste nazaat Jan Pieter, de schilder. Deze tak is medio de 19e eeuw in Rotterdam uitgestorven. Stamhouder van de tak
Dinther is Willem Lössbroek geboren in 1945.

Omstreeks 1690 vertrok Jan Ariëns (Adrianus) van Loosbroek als derde stamvader vanuit Dinther naar Berghem. In 1850 vertrokken drie broers - Frans, Johan en Henk - uit Berghem naar Dubuque, Iowa in Amerika. De familienaam veranderde daar in Loosbrock. Enkele nazaten wonen tegenwoordig in Adrian County in Minnesota. Stamhouder van de tak
Loosbrock is Thomas uit 1972. In Berghem stierf deze tak uit in het begin van de 20e eeuw.

In 1670 werd Michael Gerardus van de Hennenbergh (tussen Uden en Veghel) geboren in Uden. Zijn vader Gerardus was afkomstig van Dinther (of Loosbroek). Michael trouwde in Oss en ging in Macharen wonen, in het toenmalige graafschap Megen, waar zijn naam veranderde in Van Loosbroek. Omstreeks 1760 vertrok kleinzoon Michiel naar Dennenburg en zijn achterkleinzoon Willem vertrok omstreeks 1860 naar Schalkwijk bij Houten in de provincie Utrecht. Andere nazaten van deze Gerrit vertrokken omstreeks 1790 naar Rosmalen en omstreeks 1820 naar Oss. Stamhouder van de tak
Macharen is Teun geboren in 2014.

In 1730 wordt in Bergharen Jan Pieterszn van Loosbroek geboren. De herkomst van zijn vader Pieter Janssen (van Loosbroek)is nog onduidelijk. Jan Pieterszn is omstreeks 1765 vertrokken naar Dirksland op Goeree-Overflakkee. Daar is de naam Loosbroek (d.w.z. zonder 'van') ontstaan. Adri Loosbroek is omstreeks 1850 naar Amerika vertrokken, maar heeft daar geen sporen nagelaten. Jeroen geboren in ? is stamhouder van de tak
Loosbroek.

Het lijkt er niet op dat alle naamdragers (van) Loosbroek / Lössbroek / Loosbrock van één gezamenlijke voorvader uit de omgeving van Loosbroek afstammen; de naamgeving was in die periode namelijk nog niet strak geregeld. Patroniemen zoals Jan Gijben en Willem Peeters waren heel gebruikelijk en in de directe omgeving ook voldoende.
Ongeveer 400 jaar geleden startte een soort "out of Loosbroek" richting de rijkere kleigronden langs de Maas, waarschijnlijk ook om reden van meer godsdienstvrijheid dan in de Meijerij (de streek onder Den Bosch) door de protestante gezaghebbers uit Holland werd toegestaan.

Om de stamboom overzichtelijk te houden, houden wij de woonplaatsen Berghem, Dinther, Herpen en Macharen aan voor de afzonderlijke takken Van Loosbroek. Daarnaast zijn er de takken Loosbroek (NL), Lössbroek (D) en Loosbrock (USA). Per tak is een namenlijst (index) opgenomen. De namenlijst Personen geeft een volledig overzicht van namen in de stamboom.

Wij zijn begonnen met zoeken in 1975. De laatste jaren hebben wij weer enkele stappen terug in de tijd kunnen zetten, dankzij het internet, Wiewaswie en BHIC. Het internet maakt het ook goed mogelijk om onze stamboom-gegevens met iedereen te delen. Waar wij ook aan werken, is het aanvullen van de jongste uitlopers van de stamboom, uiteraard met respect voor de privacy van betrokkenen. Daarvoor doen wij graag een beroep op onze naamgenoten. Wij delen graag onze gegevens en kijken met belangstelling uit naar uw reacties en/of aanvullingen (via Contact me).

Wim en Ted van Loosbroek (tak Herpen)

The name Loosbroek was first recorded at the time John Gijben van Loosbroek was baptized in the year 1608 in the monastery of Heeswijk, situated just outside the rural area of Loosbroek, 15 miles south of 's Hertogenbosch (or Den Bosch) in the southern part of the Netherlands. John moved about the year 1640 to what now is called Oss county, about 15 miles east of Den Bosch, most of his descendants were farmer or day laborer.

As we know today, there have been more forefathers called 'Van Loosbroek', although family names were officially recorded since the year 1812. About the year 1690 a man called Jan Ariëns or John Adrian also moved from the village Dinther (next to Heeswijk) to the village Berghem, Oss county. Later on in 1850, three brothers - Francis, John and Henry - moved to Dyersville, Dubuque county, Iowa in the USA, probably because of great poverty and many diseases in this part of the Netherlands. Most descendants lived in Iowa and Minnesota, some of them still live in and around Adrian county, MN.

Please choose ‚Loosbrock’ and the website shows your family tree and ancestors. See Index or Surnames on the first page for the person you are looking for. Feel free to send us your remarks or additional data (via Contact me).

Wim en Ted van Loosbroek (branch Herpen)